Regulamin sklepu goorsky.pl

Regulamin

Regulamin sklepu goorsky.pl
1. Sklep internetowy goorsky.pl (zwany dalej „Sklepem” ) jest prowadzony przez: TMH7 Tomasz Górski, Radcze 113, 21-210 Milanów, NIP: 821-213-67-25. Zwany dalej sprzedawcą. Adres do korespondencji, w tym w sprawach reklamacji taki sam jak wyżej.
2. Wszystkie ceny są cenami w złotych polskich i zawierają VAT. Ceny towarów nie zawierają koszty dostawy.
3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem. Warunkiem zawarcia umowy jest akceptacja regulaminu potwierdzona przez złożenie zamówienia.
4. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta w sklepie.
5. W momencie zawarcia Umowy Sprzedaży Klient wyraża zgodę na otrzymanie informacji o stanie realizacji zamówienia na podany adres e-mail.
6. Czas realizacji zamówienia trwa do 7 dni roboczych.
7. Rozpoczęcie realizacji następuje w chwili zaksięgowania wpłaty od Klienta na koncie sprzedającego (za pomocą przelewu tradycyjnego lub internetowego).
8. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium RP przesyłką kurierską. Towary wolne są od wad fizycznych i prawnych.
9. Czas dostawy Towaru do Klienta jest zależy od firmy kurierskiej. Średni czas dostawy 1-2 dni robocze.
10. Sprzedający ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży i anulowana zamówienia. Klient zostanie poinformowany, o tym drogą mailową.
11. Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni roboczych informując sprzedającego w drodze jednoznaczne oświadczania drogą mailową na adres. W takim przypadku Klient zobowiązany jest zwrócić nieużywany towar w terminie 14 dni. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Jeżeli zostaną spełnione w/w przesłanki zwrot kosztów, (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia towaru innego niż najtańszy oferowany zwykły sposób dostarczenia) Towaru przesłany zostanie na konto bankowe Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Klient zostanie poinformowany o decyzji drogą mailową.
12. O zmianach w regulaminie Klient zostanie poinformowany drogą mailową.

13. Indywidualne ustawienia monitora powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. o wielkości czy kolorach), nie mogą być podstawą reklamacji.

14. Konsument uprawniony jest do skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów stosownie do Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823).


Polityka prywatności
1. Dana osobowe Klienta są zbierane i przechowywane zgodnie z rozporządzeniem PE i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz zgodne z dyrektywą RODO.
2. Administratorem danych osobowych jest TMH7 Tomasz Górski, Radcze 113, 21-210 Milanów, NIP: 821-213-67-25.
3. W sprawie modyfikacji lub usunięcia danych osobowych można skontaktować się drogą mailową.
4. Dane osobowe Klienta są udostępnianie wyłącznie kurierom w celu realizacji zamówienia.
5. Na podstawie RODO Klient ma prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przeniesienia danych osobowych.
6. W razie zgłoszenia żądań Sprzedający ma miesiąc na podjęcie działań o czym poinformuje Klienta drogą mailową.

Pliki cookies

1. Pliki „cookies” są używane w celu przechowywania danych niezbędnych do realizacji zamówień w sklepie internetowym.
2. Pliki „cookeis” są tymczasowe i są przechowywane tylko na czas trwania sesji aż do opuszczenia strony.
3. Dostępność plików „cookies” można zmienić w ustawieniach przeglądarki interetowej.

13. Indywidualne ustawienia monitora powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. o wielkości czy kolorach), nie mogą być podstawą reklamacji.

14. Konsument uprawniony jest do skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów stosownie do Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823).


Polityka prywatności
1. Dana osobowe Klienta są zbierane i przechowywane zgodnie z rozporządzeniem PE i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz zgodne z dyrektywą RODO.
2. Administratorem danych osobowych jest TMH7 Tomasz Górski, Radcze 113, 21-210 Milanów, NIP: 821-213-67-25.
3. W sprawie modyfikacji lub usunięcia danych osobowych można skontaktować się drogą mailową.
4. Dane osobowe Klienta są udostępnianie wyłącznie kurierom w celu realizacji zamówienia.
5. Na podstawie RODO Klient ma prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przeniesienia danych osobowych.
6. W razie zgłoszenia żądań Sprzedający ma miesiąc na podjęcie działań o czym poinformuje Klienta drogą mailową.

Pliki cookies

1. Pliki „cookies” są używane w celu przechowywania danych niezbędnych do realizacji zamówień w sklepie internetowym.
2. Pliki „cookeis” są tymczasowe i są przechowywane tylko na czas trwania sesji aż do opuszczenia strony.
3. Dostępność plików „cookies” można zmienić w ustawieniach przeglądarki interetowej.