Regulamin sklepu goorsky.pl

1. Sklep internetowy goorsky.pl (zwany dalej „Sklepem” ) jest prowadzony przez: TMH7 Tomasz Górski, Radcze 113, 21-210 Milanów, NIP: 821-213-67-25. Zwany dalej sprzedawcą. Adres do korespondencji, w tym w sprawach reklamacji taki sam jak wyżej. 2. Wszystkie ceny są cenami w złotych polskich i zawierają VAT. Ceny towarów nie zawierają koszty dostawy. 3. Kupujący może być osoba fizyczną lub prawną dalej nazywana Klientem. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem. Warunkiem zawarcia umowy jest akceptacja regulaminu potwierdzona przez złożenie zamówienia. 4. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta w sklepie. 5. W momencie zawarcia Umowy Sprzedaży Klient wyraża zgodę na otrzymanie informacji o stanie realizacji zamówienia na podany adres e-mail. 6. Czas realizacji zamówienia trwa 2-7 dni roboczych do 7 dni roboczych. 7. Rozpoczęcie realizacji następuje w chwili zaksięgowania wpłaty od Klienta na koncie sprzedającego (za pomocą przelewu tradycyjnego lub internetowego). 8. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium RP przesyłką kurierską. Towary wolne są od wad fizycznych i prawnych. 9. Czas dostawy Towaru do Klienta jest zależy od firmy kurierskiej. Średni czas dostawy 1-2 dni robocze. 10. Sprzedający ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży i anulowana zamówienia. Klient zostanie poinformowany, o tym drogą mailową. 11. Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni roboczych informując sprzedającego w drodze jednoznaczne oświadczania drogą mailową na adres. W takim przypadku Klient zobowiązany jest zwrócić nieużywany towar w nieuszkodzonym opakowaniu w terminie 14 dni. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Jeżeli zostaną spełnione w/w przesłanki zwrot kosztów, (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia towaru innego niż najtańszy oferowany zwykły sposób dostarczenia) Towaru przesłany zostanie na konto bankowe Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Klient zostanie poinformowany o decyzji drogą mailową. 12. O zmianach w regulaminie Klient zostanie poinformowany drogą mailową. 13. Indywidualne ustawienia monitora powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. o wielkości czy kolorach), nie mogą być podstawą reklamacji. 14. Konsument uprawniony jest do skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów stosownie do Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823).

Pliki cookies

1. Pliki „cookies” są używane w celu przechowywania danych niezbędnych do realizacji zamówień w sklepie internetowym. 2. Pliki „cookeis” są tymczasowe i są przechowywane tylko na czas trwania sesji aż do opuszczenia strony. 3. Dostępność plików „cookies” można zmienić w ustawieniach przeglądarki interetowej.

Polityka prywatności

1. Dana osobowe Klienta są zbierane i przechowywane zgodnie z rozporządzeniem PE i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz zgodne z dyrektywą RODO. 2. Administratorem danych osobowych jest TMH7 Tomasz Górski, Radcze 113, 21-210 Milanów, NIP: 821-213-67-25. 3. W sprawie modyfikacji lub usunięcia danych osobowych można skontaktować się drogą mailową. 4. Dane osobowe Klienta są udostępnianie wyłącznie kurierom w celu realizacji zamówienia. 5. Na podstawie RODO Klient ma prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przeniesienia danych osobowych. 6. W razie zgłoszenia żądań Sprzedający ma miesiąc na podjęcie działań o czym poinformuje Klienta drogą mailową.